Thông tin liên hệ

Công ty TNHHKONDO VIETNAM

C7, đường 14, khu C, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, Việt Nam

Tel: +84 8-3780-1016
       +84 8-3873-4270

Fax: +84 8-3780-1018
       +84 8-3873-4123Liên hệ với: Tổng Giám Đốc Lot C, C7,DFGGDDF Industrial Be Dist, Ho Chi Minh City,
Điện thoại : 37801016 - Ext : 101
Liên hệ với: Bộ phận kinh doanh
Email : yendang@kondo.com.vn
Địa chỉ : Lô C7, Khu C, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Điện thoại : 37801016 - Ext : 103